Thông tắc toilet tại quận Hoàng Mai

Thông tắc toilet tại phường Thịnh Liệt

Thông tắc toilet tại phường Thịnh Liệt

Phường Thịnh Liệt: 294,30 ha, 13.788 người, từ toàn bộ xã Thịnh Liệt.

Đọc thêm...
 

Thông tắc toilet tại phường Đại Kim

Thông tắc toilet tại phường Đại Kim

Phường Đại Kim: 273,20 ha, 12.413 người, từ toàn bộ xã Đại Kim

Đọc thêm...
 

Thông tắc toilet tại phố Trần Điền

Thông tắc toilet tại phố Trần Điền

Tên phố được đặt theo tên của ông Trần Điền với Trần Hoà, Trần Điện là ba anh em ở làng Định Công, huyện Thanh Trì, sống vào thời Lý Nam Đế (thế kỷ VI)

Đọc thêm...
 

Thông tắc toilet tại đường Lương Khánh Thiện

Thông tắc toilet tại đường Lương Khánh Thiện

Tên đường được đặt theo tên của ông Lương Khánh Thiện (1903 - ngày 1 tháng 9 năm 1941) nhà hoạt động chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc thêm...